show sidebar & content

Archive for category: Nyheder

Cold Hawaii Inland får fysisk form…

24 Oct 2019 / in Nyheder

Vilsund Søsportcenter er en del af projektet Cold Hawaii Inland

Studietur med fokus på japansk badekultur

22 May 2019 / in News, Nyheder

Takket være støtte fra Statens Kunstfond har tegnestuen været i Japan og studeret og oplevet japansk badekultur. Med tegnestuens mange vandrelaterede projekter har det været oplevelsesrigt og berigende at opleve en helt anden badekultur, end vi kender den herhjemmefra. I Danmark mødes vi over ‘det gode måltid’, i Japan mødes man afklædt i det varme […]

Fra erhvervshavn til rekreativt mødested

02 Apr 2019 / in Nyheder

Først kom det Maritime Aktivitetshus, senere en række nye sorte fiskerskure og nu er et kajakhotel snart klar til indvielse i Nyby Havn på Røsnæs. Havneomdannelsen har således foregået ‘skridt for skridt’ i takt med de rekreative behov, der har vist sig i havnen. En lokal beboer udtalte på et tidspunkt ‘Omdannelsen af havnen er et […]

Indvielse af Skolen på Duevej

06 Oct 2017 / in News, Nyheder

Spektrum Arkitekter har stået for forundersøgelser, inddragelse af skolens elever og lærere, etablering af midlertidige skolegårdselementer, afholdelse af en række ‘Åben Skolegård’s arrangementer, udviklet helhedsplan for skolegården og den nye tilbygning, samt udviklet  og detailprojekteret skolegårdens nye ‘Klatremaleri’ i tæt samarbejde med Fantasileg. Læs mere om klatremaleriet her Den nye tilbygning er færdigudviklet og projekteret […]

H.M. Dronningen besøgte Røsnæs Rundt

15 Jun 2017 / in News, Nyheder

H.M. Dronningen begyndte sit sommertogt i Kalundborg og på Røsnæs den 13. juni i år. Dronningen blev præsenteret for to af tegnestuens projekter på Røsnæs, naturrummet samt det Maritime Aktivitetshus.  ”Vi har sammensat et program, som viser, at Kalundborg er en kommune, hvor vi arbejder sammen, uanset om vi er kommunen som myndighed eller lokalsamfundet […]

Klatrevægmaleri

16 May 2017 / in News, Nyheder

Eleverne på Skolen på Duevej, Frederiksberg har fået et nyt lodret aktivitetsområde: Et ’klatrevægmaleri’. Maleriet er en reminiscens/ nyfortolkning af dele af de smukke, fredede malerier, som optræder inde i skolen, primært over dørene. Maleriet er trukket med udenfor, forstørret og rummeliggjort. Skolens naturlige afgrænsning (stakit) til de tilstødende naboer er udvidet til at udgøre […]

Grønne Spots, Istedgade

24 Mar 2017 / in News, Nyheder

Spektrum Arkitekter og Kenneth Balfelt Team skal i 2017 og 2018 skabe 3-5 Grønne Spots i udvalgte sidegader til Istedgade, Vesterbro, København. Projektet igangsætter konkrete begrønninger sammen med vesterbroere. Projektets formål er – At vi får mere grønt på og ved Istedgade – At der skabes større fællesskab imellem forskellige social grupper – At stressniveauet ved […]

SPARK vundet

02 Dec 2016 / in News, Nyheder

Fremtidens rehabiliterings- og klimapark ved MarselisborgCentret vundet i samarbejde med Kristine Jensen Tegnestue m.fl. Verdens første park der forener rehabilitering, klimatilpasning og folkesundhed er på vej ved MarselisborgCentret i Aarhus. Fem tegnestuer har dystet om at tegne den bedste park, der forener Sundhed – Park – Aktiviteter – Rehabilitering og Klimatilpasning, heraf navnet SPARK, til […]

Det Maritime Aktivitetshus, Røsnæs indviet

04 Oct 2016 / in Nyheder

Det Maritime Aktivitetshus på Røsnæs Havn blev indviet fredag d 12.08.16. Huset er flagskibet for projektet Røsnæs Rundt, som med en vandrerute på i alt 25 km. kommer til at skabe helt unikke muligheder for at opleve naturen på Røsnæs. Flere hundrede var mødt op til indvielsen af det Maritime Aktivitetshus på Røsnæs Havn, fredag […]

Nykredits Bæredygtighedspris 2016

06 Jun 2016 / in News, Nyheder

Nykredits bæredygtighedspris 2016 tildeles Sofie Willems og Joan Maria Raun Nielsen (Spektrum Arkitekter). Prisudvalget har valgt at tildele Sofie Willems og Joan Raun Nielsen Nykredits Bæredygtighedspris 2016 for at ‘placere bæredygtigheden centralt i deres arkitektur gennem inddragelse, social forståelse og engagement. Spektrum Arkitekters arbejder vidner om, hvordan arkitekter med få midler og stort engagement kan skabe stor forankring. […]