show sidebar & content

Landskab

I Spektrum Arkitekter forsøger vi med vores landskabsprojekter at skabe en forundring og fortælle en historie. Vi tager altid udgangspunkt i konteksten og det stedspecifikke og forsøger at lade vores arkitektur være talerør for det givne steds særlige værdier. Det kan være landskabet, geologien, kulturhistorien eller måske vejrforholdende vi forsøger at understrege og iscenesætte gennem de arkitektoniske tiltag. På den måde skabes læringsrum baseret på stedets egne fortællinger. Stedets karakter og egenart udnyttes til at skabe stedspecifikke rumlige oplevelser, der bringer nyt liv til det givne område.

Grønne Spots, Istedgade

‘Grønne Spots, Istedgade’ skal begrønne og forskønne Vesterbro samt fremme fællesskab og engagement blandt beboerne

SPARK

Rehabilitering og klimatilpasning i Marselisborgparken

Rønnevangsstrøget, Tåstrup

700 m langt byrums – og parkforløb i Tåstrup, inddelt i forskellige aktivitetszoner

Landmarks, Røsnæs Rundt

Små “tæpper” som på strategiske steder fremhæver og formidler Røsnæs halvø .

Hedehusene Kulturpark

Udvikling af Byparken i Hedehusene med fokus på formidling, kultur og oplevelse.

Naturrum, Røsnæs Rundt

Naturportal og mødested for oplevelser i Røsnæs’ natur

Folkets Park

Lokalkendskab + faglig ekspertise = godt resultat!

Drøn på skolegården

Skolen på Duevej udvalgt i ‘Drøn på Skolegården’

Klimatilpasning Kokkedal

‘Kokkedal spirer’ forener håndteringen af regnvand med skabelse af rekreative værdier.

Røsnæs Rundt

Tilgængelighed til og iscenesættelse af stedbundne potentialer

Kerteminde Renæssancehavn

En moderne nyfortolkning af renæssancehavnen.

Esbjerg Strandpromenade

Oplevelser ved Vesterhavet

Gårdrum Julius Blomsgade

Gårdrum med højere legeværdi, flere grønne arealer og bedre opholdsmuligheder

Faaborg Havnebad og Blåt Støttepunkt

Mellem land og vand

Humleby

Helhedsplan for en ny bydel ved Humlebæk

The Blue Walk

Masterplan for Helsinki Sydhavn