show sidebar & content

Landskab

I Spektrum Arkitekter forsøger vi med vores landskabsprojekter at skabe en forundring og fortælle en historie. Vi tager altid udgangspunkt i konteksten og det stedspecifikke og forsøger at lade vores arkitektur være talerør for det givne steds særlige værdier. Det kan være landskabet, geologien, kulturhistorien eller måske vejrforholdende vi forsøger at understrege og iscenesætte gennem de arkitektoniske tiltag. På den måde skabes læringsrum baseret på stedets egne fortællinger. Stedets karakter og egenart udnyttes til at skabe stedspecifikke rumlige oplevelser, der bringer nyt liv til det givne område.

Synopal Havn, Cold Hawaii Inland

Etablering af en wakeboard bane i den eksisterende havn

MO:VE

MOtion i VEstskoven for Nykøbing Falsters borgere og fodboldspillere

Vilsund Søsportcenter

Vilsund Søsportcenter er en del af Cold Hawaii Inland

Tre naturrum i Naturpark Lillebælt

Nye naturrum skal formidle Lillebælts unikke natur

ØSVN Hallen, Øster Starup

Aktivitetslandskab, der tilbyder steder for socialt ophold og aktivitet

Amager Naturpar, 7 naturbroer

7 Naturbroer med hver sin karakter, funktion og identitet

Cold Hawaii Inland

Nationalt centrum for vand- og friluftsaktiviteter i den danske natur.

Bogense Friluftsområde

Friluftsområde som ramme for gode oplevelse i naturen for børn og unge

Dagtilbud Bytoften, Hvidovre

Oplevelsesrige og eventyrlige uderum til daginstitution

Rostadionparken

Hele Basgværd Sø betragtes og bearbejdes som en samlet søoplevelse

Grønne Spots, Istedgade

‘Grønne Spots, Istedgade’ skal begrønne og forskønne Vesterbro samt fremme fællesskab og engagement blandt beboerne

Helhedsplan for Amager Strandvej

Helhedsplan og ‘Blå Skole’ ved Amager Strandvej

SPARK

Rehabilitering og klimatilpasning i Marselisborgparken

Landmarks, Røsnæs Rundt

Små ‘tæpper’ som på strategiske steder fremhæver og formidler Røsnæs halvø .

Rønnevangsstrøget, Tåstrup

700 m langt byrums – og parkforløb i Tåstrup, inddelt i forskellige aktivitetszoner

Hedehusene Kulturpark

Udvikling af Byparken i Hedehusene med fokus på formidling, kultur og oplevelse.