show sidebar & content

Landskab

I Spektrum Arkitekter forsøger vi med vores landskabsprojekter at skabe en forundring og fortælle en historie. Vi tager altid udgangspunkt i konteksten og det stedspecifikke og forsøger at lade vores arkitektur være talerør for det givne steds særlige værdier. Det kan være landskabet, geologien, kulturhistorien eller måske vejrforholdende vi forsøger at understrege og iscenesætte gennem de arkitektoniske tiltag. På den måde skabes læringsrum baseret på stedets egne fortællinger. Stedets karakter og egenart udnyttes til at skabe stedspecifikke rumlige oplevelser, der bringer nyt liv til det givne område.

Mulighedernes Land – Det Gode Liv

Strategiudvikling for Thy

Havnepark NORD

Forbindelsesled mellem Nordhavn Station og Nordbassinet

Ørestad Syd

Fortællinger fra Fælleden

Fremtidens Gårde

Landbrug i samspil med landskab og mennesker

Randers Havn Strandpark

Nye bademuligheder i midtbyen