show sidebar & content

Byrum

Skabelsen af smukke, oplevelsesrige og mangfoldige byrum er en af Spektrum Arkitekters kerneydelser.  Vi stræber efter nyskabende og kvalitetsrige offentlige rum, der indbyder til både ophold, aktivitet og leg. Vi arbejder ofte med grønne byrum, og lader gerne naturen trænge ind i den urbane by med sanselige oplevelser af årets gang, skiftende farver, lyde og dufte til glæde for byens borgere. På den måde skabes sociale mødesteder i byen med høje oplevelsesmæssige kvaliteter og herlighedsværdier.

spark-kristine-jensen-spektrum6

SPARK

Rehabilitering og klimatilpasning i Marselisborgparken

Vandhaven

Rønnevangsstrøget, Tåstrup

700 m langt byrums – og parkforløb i Tåstrup, inddelt i forskellige aktivitetszoner

Bænk - Hedehusne Kulturpark

Hedehusene Kulturpark

Udvikling af Byparken i Hedehusene med fokus på formidling, kultur og oplevelse.

Folkets Park Spektrum Arkitekter 13

Folkets Park

Lokalkendskab + faglig ekspertise = godt resultat!

Drøn på skolegården

Drøn på skolegården

Skolen på Duevej udvalgt i ‘Drøn på Skolegården’

01. udsnit 1_gaardhave_Snapseed hvid

Klimatilpasning Kokkedal

‘Kokkedal spirer’ forener håndteringen af regnvand med skabelse af rekreative værdier.

Kerteminde Renæssancehavn

Kerteminde Renæssancehavn

En moderne nyfortolkning af renæssancehavnen.

Faaborg Havnebad

Faaborg Havnebad og Blåt Støttepunkt

Mellem land og vand

Helsinki South Harbour

The Blue Walk

Masterplan for Helsinki Sydhavn

Indvielse af En God Omvej

En God Omvej

Et bakkelandskab til spontan bevægelse og ophold for alle

Enghave Minipark

Enghave Minipark

Et socialt kunst- og genhusningsprojekt af øldrikkere fra Enghave Plads

Gårdrum Søllerødgade

Gårdrum Søllerødgade

Forbedring af gårdrum på Nørrebro

Jörðin Rifnar

Ingolftorg, Reykjavik

Jörðin Rifnar

Male-event til indvielsen

Midlertidig byrumsinstallation

Herman Bangs Plads, Valby

00-byensom-2

Byen som dagligstue

Byfornyelse med plads til socialt udsatte

Dansehallerne

Dansehallerne Carlsberg

Dansehus i øldepot som bylivsdynamo