show sidebar & content

Byrum

Skabelsen af smukke, oplevelsesrige og mangfoldige byrum er en af Spektrum Arkitekters kerneydelser.  Vi stræber efter nyskabende og kvalitetsrige offentlige rum, der indbyder til både ophold, aktivitet og leg. Vi arbejder ofte med grønne byrum, og lader gerne naturen trænge ind i den urbane by med sanselige oplevelser af årets gang, skiftende farver, lyde og dufte til glæde for byens borgere. På den måde skabes sociale mødesteder i byen med høje oplevelsesmæssige kvaliteter og herlighedsværdier.

Gårdrum Søllerødgade

Forbedring af gårdrum på Nørrebro

Ingolftorg, Reykjavik

Jörðin Rifnar

Midlertidig byrumsinstallation

Herman Bangs Plads, Valby

Byen som dagligstue

Byfornyelse med plads til socialt udsatte

Dansehallerne Carlsberg

Dansehus i øldepot som bylivsdynamo

Copenhagen Plant Science Center

Center for forskning og uddannelse indenfor planter og plantegenererede fødevarer

Superkilen

Mødested på magisk byrumstæppe

Havnepark NORD

Forbindelsesled mellem Nordhavn Station og Nordbassinet

Ørestad Syd

Fortællinger fra Fælleden

Housing extensions Kumasi Ghana

Studie om spontan byudvikling

Ceuta Spanien

Ved enden af vejen venter vandet

Randers Havn Strandpark

Nye bademuligheder i midtbyen