show sidebar & content

Vand

Spektrum Arkitekter beskæftiger sig ofte med vandrelaterede projekter; dels havnenære landskabs- og planlægningsprojekter dels klimatilpasningsprojekter. Tegnestuen interesserer sig for at arbejde med vand som katalysator for udvikling af by- og landskabsrum, hvor vandet bidrager til en større sanselighed og diversitet.  Vi forsøger gennem en nytænkende og innovativ tilgang at udnytte vandet som en kæmpe ressource for byen. Vandet kan bidrage til en langt større biodiversitet i området og kan føre varierede naturoplevelser samt rekreative og æstetiske herlighedsværdier med sig.

SPARK

Rehabilitering og klimatilpasning i Marselisborgparken

Rønnevangsstrøget, Tåstrup

700 m langt byrums – og parkforløb i Tåstrup, inddelt i forskellige aktivitetszoner

Maritimt Aktivitetshus, Røsnæs Rundt

Aktivitetshus på Røsnæs havn, til styrkelse af maritime aktiviteter. En del af Røsnæs Rundt

Klimatilpasning Kokkedal

‘Kokkedal spirer’ forener håndteringen af regnvand med skabelse af rekreative værdier.

Kerteminde Renæssancehavn

En moderne nyfortolkning af renæssancehavnen.

Esbjerg Strandpromenade

Oplevelser ved Vesterhavet