show sidebar & content

Vand

Spektrum Arkitekter beskæftiger sig ofte med vandrelaterede projekter; dels havnenære landskabs- og planlægningsprojekter dels klimatilpasningsprojekter. Tegnestuen interesserer sig for at arbejde med vand som katalysator for udvikling af by- og landskabsrum, hvor vandet bidrager til en større sanselighed og diversitet.  Vi forsøger gennem en nytænkende og innovativ tilgang at udnytte vandet som en kæmpe ressource for byen. Vandet kan bidrage til en langt større biodiversitet i området og kan føre varierede naturoplevelser samt rekreative og æstetiske herlighedsværdier med sig.

Faaborg Havnebad og Blåt Støttepunkt

Mellem land og vand

Humleby

Helhedsplan for en ny bydel ved Humlebæk

The Blue Walk

Masterplan for Helsinki Sydhavn

Augustenborg Europan 10

Landskabelig byudvikling mellem slot og silo

Mulighedernes Land – Det Gode Liv

Strategiudvikling for Thy

Havnepark NORD

Forbindelsesled mellem Nordhavn Station og Nordbassinet