show sidebar & content

Vand

Spektrum Arkitekter beskæftiger sig ofte med vandrelaterede projekter; dels havnenære landskabs- og planlægningsprojekter dels klimatilpasningsprojekter. Tegnestuen interesserer sig for at arbejde med vand som katalysator for udvikling af by- og landskabsrum, hvor vandet bidrager til en større sanselighed og diversitet.  Vi forsøger gennem en nytænkende og innovativ tilgang at udnytte vandet som en kæmpe ressource for byen. Vandet kan bidrage til en langt større biodiversitet i området og kan føre varierede naturoplevelser samt rekreative og æstetiske herlighedsværdier med sig.

Randers Havn Strandpark

Nye bademuligheder i midtbyen