Bytoften
TOTALRÅDGIVER: CCO Arkitekter
UNDERRÅDGIVER: Spektrum Arkitekter, Alectia Rådgivende Ingeniører
BYGHERRE: Hvidovre Kommune
ILLUSTRATION: CCO Arkitekter
Adgang
Sammenkoblingen mellem den nye og den eksisterende bygning, ‘det grønne mellemrum’, fungerer som et adgangsområde med indgang fra både syd (Bytoften) og nord (Hvidovregade). To adgangsveje fører fra Hvidovregade gennem haven; institutionens adgang via linde alléen og offentlighedens adgang (aftener og weekends) centalt igennem haven.
Den centrale akse
Den historiske akse optræder både inde og ude som fællesskabets zone. En visuel og fysisk forbindelse med store rumligheder, luft, udsyn og plads til fællesskabet. Mindre rum (både inde og ude) kobler sig til aksen. Inde finder vi fællesrummet, det grønne mellemrum og et fællesområde. Ude finder vi terrassen, græsplænen og mooncar-banen. Således bliver aksen et samlingssted. Et sted man mødes.
LAR
Regnvand håndteres lokalt på grunden via en række synlige tiltag: Regnvandstønder samler vand fra tagene og kan fx benyttes til vanding af køkkenhaven. To vandrender fanger al overfladevand og overskydende vand fra tønderne og leder vandet til et regnbed i den østlige ende af grunden. På vandlegepladsen kan børnene pumpe filtreret regnvand op på en lille forhøjning og derfra lade det løbe ned via et kanalsystem.
Zoner
Stillezonen, Køkkenzonen, Sansezonen, Legezonen og Kørezonen fletter sig organisk ind i hinanden og tilbyder varierede rumligheder og forskellige aktivitetsmuligheder. De nævnte zoner suppleres med en udendørs 'værkstedszone' i forlængelse af det grønne mellemrum. Her sorterer børnene affald, bygger vindmøller, laver skraldekunst, maler og lignende aktiviteter.
Situationsplan
Haveplan
Årets gang - naturens kredsløb
Både bygninger og udeområder har fokus på at bæredygtighed og forståelsen af ’årets gang’ og ’livets gang’ er synlig og tilstedeværende i børnenes dagligdag. Udeområderne er planlagt med en stor grad af ufrisseret natur, en ’vildhed’, som vil tiltrække et mangfoldigt dyreliv. Sommerfugle, småfugle, insekter, frøer og biller vil fx bruge haven som habitat. Haven er planlagt med stor artsrigdom og stor biodiversitet, så børnene har rige muligheder for at følge mange forskellige ’forandringsprocesser’ i flora og fauna. Insekthoteller, spiselige bær og buske, blomster der tiltrækker insekter er nogle af de tiltag, der vil skabe et spændende habitat for planter, dyr og børn! Årstidernes skiften, planter der spirrer, springer ud, høstes, spises, komposteres vil være et kredsløb som børnene naturligt får indblik i. Larver, pupper og sommefulge vil på samme måde være en forvandling, børnene kan følge og lære af. Ambitionen har således været at skabe en have, hvor børnenes interesse for og opmærksomhed på naturens forskellige kredsløb skærpes mest muligt. At der via havens mange tiltag skabes gode muligheder for pædagogiske aktiviteter - planlagt som spontane - der skærper børnenes opmærksomhed på naturen og klimaet.
show sidebar & content