Bytoften
TOTALRÅDGIVER: CCO Arkitekter
UNDERRÅDGIVER: Spektrum Arkitekter, Alectia Rådgivende Ingeniører
BYGHERRE: Hvidovre Kommune
ILLUSTRATION: CCO Arkitekter
Adgang
S
Den centrale akse
D
LAR
R
Zoner
S
Situationsplan
Haveplan
Årets gang - naturens kredsløb
Både bygninger og udeområder har fokus på at bæredygtighed og forståelsen af ’årets gang’ og ’livets gang’ er synlig og tilstedeværende i børnenes dagligdag. Udeområderne er planlagt med en stor grad af ufrisseret natur, en ’vildhed’, som vil tiltrække et mangfoldigt dyreliv. Sommerfugle, småfugle, insekter, frøer og biller vil fx bruge haven som habitat. Haven er planlagt med stor artsrigdom og stor biodiversitet, så børnene har rige muligheder for at følge mange forskellige ’forandringsprocesser’ i flora og fauna. Insekthoteller, spiselige bær og buske, blomster der tiltrækker insekter er nogle af de tiltag, der vil skabe et spændende habitat for planter, dyr og børn! Årstidernes skiften, planter der spirrer, springer ud, høstes, spises, komposteres vil være et kredsløb som børnene naturligt får indblik i. Larver, pupper og sommefulge vil på samme måde være en forvandling, børnene kan følge og lære af. Ambitionen har således været at skabe en have, hvor børnenes interesse for og opmærksomhed på naturens forskellige kredsløb skærpes mest muligt. At der via havens mange tiltag skabes gode muligheder for pædagogiske aktiviteter - planlagt som spontane - der skærper børnenes opmærksomhed på naturen og klimaet.
show sidebar & content