01. udsnit 1_gaardhave_Snapseed hvid
Fra monoton til biodivers
Fra trussel til ressource
Fra multikulturel til interkulturel
Plan
Bystrøget
Hovedstien forstærkes som et bymæssigt og aktivt strøg, der kobler byen sammen på tværs og danner nye og trygge muligheder for liv, aktivitet og ophold i det centrale Kokkedal. Byens strøg er oplyst om aftenen og om vinteren og bliver en lysmæssig oplevelse. Nye pladsdannelser finder sted på Bystrøget og giver beboerne en grund til at stoppe op og gøre ophold.
Bystrøget
Torvet spænder rummet ud mellem skolen, sportshallen og Holmegårdscenteret. Bygningernes programmer, henholdsvis undervisning, bevægelse og handel, rykker ud på torvet og er med til at skabe nye muligheder for ophold og aktivitet på torvet. På torvet er der således rum for både arrangerede som spontane aktiviteter og events. Et skaterområde, skolens siddetrin og legeplads og markedet forbindes af belægningsbånd som samtidig afgrænser skolehaverne med afgrøder, et vandbassin med siv og et stort krydderurtebed midt på torvet. Tættest på bycenteret findes en overdækning som danner tag over et fødevaremarked.
Den spiselige by
Et gennemgående koncept for besvarelsen er implementeringen af spiselige brugsplanter i byen. På fællesarealer vokser flerårige nytteplanter til glæde for byens borgere og i nyttehaver samt væksthuse dyrkes afgrøder og naboskab. Væksthusene forlænger dyrkningssæsonen, danner rammer for sociale mødesteder og kan opleves som smukke identitetsskabende, lysende lanterner i landskabet.
Vand i byen
Forslagets vandhåndtering viser sig flere steder i planen som både permanente og lejlighedsvise vandspejl, der giver identitet, karakter og rekreative værdier til byen. Det synlige vand fortæller om Kokkedal som en klimaklog by, hvor vandets tilstedeværelse er nøje planlagt og giver byen merværdi. Forslaget byder bl.a. på et større vådområde i Ådalen, der giver øget biodiversitet og rekreative oplevelsesmuligheder.
Dalstrøget
Ådalen forstærkes som et gennemgående grønt og rekreativt strøg med store herlighedsværdier for området. Grænsen mellem ådal og boligbebyggelse tegnes tydeligt op med et ’Dalstrøg’; en promenade, der tilgængeliggør det smukke naturlandskab og danner ramme om aktiviteter og mødesteder mellem by og natur. Enkelte steder fragmenteres Dalstrøget og udgør platforme og terrasser og broer i relation til åen og vådområdet.
Digitalt lag
Vi foreslår at aktiviteterne relateret til den spiselige by i en vis grad digitaliseres. Aktiviter, videndeling, oplysning osv skal opbevares og forvaltes på internettet, men dette digitale lag skal også knyttes til (og gøres tilgængeligt fra) en række fysiske elementer placeret rundt omkring i nabolaget. Det vil gøre både lokale beboere, forbipasserende og eksterne besøgende opmærksomme på den lokale aktivitet og invitere til at deltage og være en del af aktiviteten.
BRANDING
“Vellykket branding kan gøre en by til et sted, hvor folk ønsker at leve, arbejde og besøge”, Robert Jones Kokkedal vil blive transformeret. Og denne transformation bør få de lokale beboere så engagerede at budskabet når ud over Kokkedal og endda til regionen eller hele landet. “Den grønne del” af projektet er tæt knyttet til borgerne, deres engagement, deres vilje og deres vision. De skal inddrages for at projektet opnår succes. Det er derfor vigtigt at få projektet kommunikeret ud og at udvikle en strategi, der på forskellige måder vil få folks opmærksomhed og interesse.
show sidebar & content