show sidebar & content

Archive for: Landskab

Cold Hawaii Inland

Nationalt centrum for vand- og friluftsaktiviteter i den danske natur.

Bogense Friluftsområde

22 Sep 2017 / in , ,

Friluftsområde som ramme for gode oplevelse i naturen for børn og unge

Dagtilbud Bytoften, Hvidovre

26 Jun 2017 / in ,

Oplevelsesrige og eventyrlige uderum til daginstitution

Rostadionparken

22 Jun 2017 / in , ,

Hele Basgværd Sø betragtes og bearbejdes som en samlet søoplevelse

Grønne Spots, Istedgade

‘Grønne Spots, Istedgade’ skal begrønne og forskønne Vesterbro samt fremme fællesskab og engagement blandt beboerne

Helhedsplan for Amager Strandvej

Helhedsplan og ‘Blå Skole’ ved Amager Strandvej

SPARK

Rehabilitering og klimatilpasning i Marselisborgparken

Landmarks, Røsnæs Rundt

Små ‘tæpper’ som på strategiske steder fremhæver og formidler Røsnæs halvø .

Rønnevangsstrøget, Tåstrup

700 m langt byrums – og parkforløb i Tåstrup, inddelt i forskellige aktivitetszoner

Hedehusene Kulturpark

01 Aug 2015 / in , ,

Udvikling af Byparken i Hedehusene med fokus på formidling, kultur og oplevelse.