show sidebar & content

Archive for: Vandkant

Tre naturrum i Naturpark Lillebælt

22 Oct 2019 / in , ,

Nye naturrum skal formidle Lillebælts unikke natur

Amager Naturpar, 7 naturbroer

22 Oct 2019 / in , , ,

7 Naturbroer med hver sin karakter, funktion og identitet

Det Flydende Aktivitetshus, Nordhavn, København

01 Apr 2019 / in ,

Det flydende aktivitetshus i Nordhavn, København understøtter vansport og byliv hele året rundt

Nyby Havn

01 Apr 2019 / in ,

Omdannelsen understøtter vandsportsaktiviteter og rekreation på Nyby Havn, Røsnæs

Cold Hawaii Inland

Nationalt centrum for vand- og friluftsaktiviteter i den danske natur.

Laven Kultur- og beboerhus

22 Oct 2017 / in , ,

Et mødested til planlagte og spontane aktiviteter – på grænsen mellem land, vand og by

Rostadionparken

22 Jun 2017 / in , ,

Hele Basgværd Sø betragtes og bearbejdes som en samlet søoplevelse

Helhedsplan for Amager Strandvej

Helhedsplan og ‘Blå Skole’ ved Amager Strandvej

Landmarks, Røsnæs Rundt

Små ‘tæpper’ som på strategiske steder fremhæver og formidler Røsnæs halvø .

Maritimt Aktivitetshus, Røsnæs Rundt

10 Aug 2016 / in , , ,

Aktivitetshus på Røsnæs havn, støttepunkt for maritime aktiviteter.