Streger i Landskabet: Cold Hawaii Inland

Nationalt centrum for frilufts- og vandaktiviteter Visionen med Cold Hawaii Inland (CHI) er at samle og understøtte en række frilufts- og vandsportsaktiviteter i Thy langs Limfjordens alsidige og varierede kyst. Spektrum Arkitekter står som totalrådgiver i spidsen for det team, der med projektet ’Streger i landskabet’ vandt 1.præmien i konkurrencen ’Cold Hawaii Inland’ (CHI), som skal være med til at skabe et nationalt centrum for vand- og friluftsaktiviteter i den danske natur.

Totalrådgiveropgaven består af projektering og udførelse af bygninger og rekreative faciliteter i beskyttede naturområder, faciliteter, der understøtter formidling af og tilgængelighed til beskyttede naturområder, højvandssikring samt rekreative anlæg på og ved vandet.

Nationalt centrum for frilufts- og vandaktiviteter
Visionen med CHI er at samle og understøtte en række frilufts- og vandsportsaktiviteter i Thy langs Limfjordens alsidige og varierede kyst.

’Streger i landskabet’ er en række støttepunkter udført som rumlige lævægge, der beskytter mod den hårde vestenvind og understøtter friluftsaktiviteter ved Limfjorden. Den traditionelle lokale byggeskik er kendetegnet ved en rationel og ’ærlig’ arkitektur, der ’uden dikkedarer’ er bygget til et bestemt formål.

På samme måde er lævæggenes udtryk rationelt, bestandigt og tidsløst, nemt at drifte og vedligeholde og med en egen robust identitet.

Støttepunkterne fremstår arkitektonisk ærlige og robuste i beton og træ. Lævæggene består af en bærende betonvæg afbrudt og apteret med træ. Kombinationen af betonens styrke og råhed og træets lethed og varme danner tilsammen et møbel, der materiale- og udtryksmæssigt bærer på fortællingen og oplevelsen af kontrasterne i det Thy’ske landskabs DNA: Vesterhavet og Limfjorden. Flyvesandet og moræne landskabet. De kolde og de varme farver. Det tunge og det lette. Det vilde og det milde.
I CHI sprænger vi den traditionelle idrætshal og betragter i stedet hele Limfjordskysten med dens forskelligheder som én stor idrætshal; et udendørs aktivitets- og oplevelsesrum på kanten mellem land og vand med mulden eller vandspejlet som gulv og himlen som tag.

De forskellige vandsportsgrene sættes på linje med gængse idrætsgrene, og betragtes som en række tilbud, der tilsammen danner en bred vifte af vandaktivitetsmuligheder for både eliten og bredden. Ved at vende vrangen ud på foreningshuset bliver de respektive sportsgrene i højere grad synliggjort for den nysgerrige betragter, der ikke nødvendigvis fysisk tager aktiv del i sporten, og for nye brugere, der pludselig får kendskab til mulighederne og måske interesse i at prøve noget nyt.

CHI Modul Render
CHI-Koncept
CHI Soebadet 3
CHI Synopal Havn
Synopal Havn

I Synopal Havn har vi projekteret og udført en kabelparkbane med udendørs- og indendørs opholdsarealer, sauna, omklædning, depoter, køkken etc. Bygningen blev indviet i 2021. Bygning ca. 400 m2. Anlægsøkonomi: 22 mio kr. Projektet er nomineret til Mies van der Rohe Awarden 2022.

CHI Søbadet
Søbadet

Søbadet består dels af et foreningshus med sauna, omklædning, foreningslokaler på ca. 200m2 samt en landskabelig bearbejdning af området, herunder en helårs-baderampe til bla vinterbaderne. Hele området er klimasikret og løftet til kote 2,7 for at fremtidssikre området imod vandstigninger.

Cold Hawaii Inland: Vandshelters
Vandshelters

Der er udlagt 4 vandshelters i Limfjorden mhp at give Thisteds borgere og besøgende mulighed for at tilbrige en nat på fjorden og opleve at blive vugget i søvn af bølgerne under stjernehimlen.

Streger i Landskabet: Cold Hawaii Inland

Status: Under Udførelse
Program: Vandkultur
Bygherre: Thisted Kommune
Ydelse: Totalrådgivning
Totalrådgiver: Spektrum Arkitekter
Underrådgivere: Norrøn, A1 Consult, A&I
Type: Rammeudtale
Sted: Limfjorden - 12 spots
År: 2018 -