show sidebar & content

Archive for category: News (Page 2)

Hedehusene Kulturpark indviet

22 Jun 2015 / in News, Nyheder

I strålende solskin blev Hedehusene Kulturpark lørdag d. 20 juni indviet. Spektrum arkitekter er glade og tilfredse over hvordan byens industrikultur og (råstof)landskab er blevet iscenesat og formidlet via forskellige belægninger, landskabelige contenskulpturer og ikke mindst knivskarp grafik udført af grafiker Tine Vogensen Læs mere her  

Naturrum indviet

29 May 2015 / in News, Nyheder

Første del af Røsnes Rundt er opført maj 2015 blev Naturrummet på Røsnæs indviet. Samtidigt blev det først landmark ved Kongstrup Klinter også taget i brug. Det var en dejlig solrig dag, og rigtig mange mødte op for at være med til indvielsen.

Naturrum på Røsnæs realiseres

22 Dec 2014 / in News, Nyheder

En velkomstportal til Røsnæs Naturrummet skal, som en velkomstportal til Røsnæs, formidle de mange muligheder for natur- og kulturoplevelser i området. Naturrummet er første del af projektet Røsnæs Rundt, der indeholder i alt 13 større og mindre ’landmarks’ – opholds- og formidlingssteder rundt omkring på Røsnæs.  Naturrummet bliver godt 100 m2 stort og kommer til […]

Folkets Park indvies

20 Oct 2014 / in News, Nyheder

Med fokus på tryghed og på lokalmiljøets behov for en dynamisk, rekreativ park forbedres Folkets Park. En bredere del af de lokale beboere indbydes til ophold og aktivitet i parken. Indvielse den 24. oktober 2014 Fredag d. 24. okt. indvies Folkets Park med taler, rundvisninger i Folkets Park og i Folkets Hus, underholdning, musik, mad […]

Røsnæs Rundt iscenesætter storslået natur

04 Jul 2014 / in News, Nyheder

Røsnæs Rundt har modtaget 9,6 millioner kroner i støtte fra fire af Danmarks største fonde. Fondsmidlerne er bevilget af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Nordea-fonden, Lokale og Anlægsfonden samt Friluftsrådet. A.P. Møller Fonden har bevilget 3 millioner kroner til opførelse af landmarks på kystruten Røsnæs Rundt. Nordea-fonden har bevilget […]

Folkets Park forbedres

05 Jun 2014 / in News, Nyheder

Nu starter renoveringen og forbedringen af Folkets Park, så den får flere og bedre opholdsmuligheder, bedre aftenbelysning og en ny stiforbindelse igennem parken. Derudover bliver terrænet renoveret, en ny bakke bliver etableret og der åbner et offentligt tilgængeligt toilet. Endeligt bliver broen transformeret til et aktivitetsmøbel for børn og voksne, så den i fremtiden bliver […]