show sidebar & content

Landskab

I Spektrum Arkitekter forsøger vi med vores landskabsprojekter at skabe en forundring og fortælle en historie. Vi tager altid udgangspunkt i konteksten og det stedspecifikke og forsøger at lade vores arkitektur være talerør for det givne steds særlige værdier. Det kan være landskabet, geologien, kulturhistorien eller måske vejrforholdende vi forsøger at understrege og iscenesætte gennem de arkitektoniske tiltag. På den måde skabes læringsrum baseret på stedets egne fortællinger. Stedets karakter og egenart udnyttes til at skabe stedspecifikke rumlige oplevelser, der bringer nyt liv til det givne område.

Sonate i landskabet

Kulturhus formet af landskab og by

Augustenborg Europan 10

Landskabelig byudvikling mellem slot og silo

Copenhagen Plant Science Center

Center for forskning og uddannelse indenfor planter og plantegenererede fødevarer

Superkilen

Mødested på magisk byrumstæppe

Mellem høje

Ny afskærmning til Jellingestenene

Cph Redux – Grøn Bølge

Grøn bølge vitaliserer Kalvebod Brygge

Mulighedernes Land – Det Gode Liv

Strategiudvikling for Thy

Havnepark NORD

Forbindelsesled mellem Nordhavn Station og Nordbassinet

Ørestad Syd

Fortællinger fra Fælleden

Fremtidens Gårde

Landbrug i samspil med landskab og mennesker

Randers Havn Strandpark

Nye bademuligheder i midtbyen