show sidebar & content

Byrum

Skabelsen af smukke, oplevelsesrige og mangfoldige byrum er en af Spektrum Arkitekters kerneydelser.  Vi stræber efter nyskabende og kvalitetsrige offentlige rum, der indbyder til både ophold, aktivitet og leg. Vi arbejder ofte med grønne byrum, og lader gerne naturen trænge ind i den urbane by med sanselige oplevelser af årets gang, skiftende farver, lyde og dufte til glæde for byens borgere. På den måde skabes sociale mødesteder i byen med høje oplevelsesmæssige kvaliteter og herlighedsværdier.

Cold Hawaii Inland

Nationalt centrum for vand- og friluftsaktiviteter i den danske natur.

Bogense Friluftsområde

Friluftsområde som ramme for gode oplevelse i naturen for børn og unge

Uderummene foran stofindtagelsesrummet H17

Tryghedsskabende og adfærdsregulerende arkitektur

Grønne Spots, Istedgade

‘Grønne Spots, Istedgade’ skal begrønne og forskønne Vesterbro samt fremme fællesskab og engagement blandt beboerne

Helhedsplan for Amager Strandvej

Helhedsplan og ‘Blå Skole’ ved Amager Strandvej

SPARK

Rehabilitering og klimatilpasning i Marselisborgparken

Rønnevangsstrøget, Tåstrup

700 m langt byrums – og parkforløb i Tåstrup, inddelt i forskellige aktivitetszoner

Hedehusene Kulturpark

Udvikling af Byparken i Hedehusene med fokus på formidling, kultur og oplevelse.

Folkets Park

Lokalkendskab + faglig ekspertise = godt resultat!

Drøn på skolegården

Skolen på Duevej udvalgt i ‘Drøn på Skolegården’

Klimatilpasning Kokkedal

‘Kokkedal spirer’ forener håndteringen af regnvand med skabelse af rekreative værdier.

Kerteminde Renæssancehavn

En moderne nyfortolkning af renæssancehavnen.

Faaborg Havnebad og Blåt Støttepunkt

Mellem land og vand

The Blue Walk

Masterplan for Helsinki Sydhavn

En God Omvej

Et bakkelandskab til spontan bevægelse og ophold for alle

Enghave Minipark

Et socialt kunst- og genhusningsprojekt af øldrikkere fra Enghave Plads