Kunst På Kanten

Kunst På Kanten

Røsnæs Rundt

Røsnæs Rundt

Folkets Park

Folkets Park

Danmarks Flotteste Busskur

Danmarks Flotteste Busskur

Hedehusene Kulturpark

Hedehusene Kulturpark

Rønnevangsstrøget

Rønnevangsstrøget

Aqtiv Esbjerg Strand

Aqtiv Esbjerg Strand

Mo.Ve (MOtion VEsterskov)

Mo.Ve (MOtion VEsterskov)

Cold Hawaii Inland: Vandshelters

Cold Hawaii Inland: Vandshelters

Cold Hawaii Inland: Søbadet

Cold Hawaii Inland: Søbadet

Søbadet består dels af et foreningshus med sauna, omklædning, foreningslokaler på ca. 200m2 samt en landskabelig bearbejdning af området, herunder en helårs-baderampe til bla vinterbaderne. Hele området er klimasikret og løftet til kote 2,7 for at fremtidssikre området imod vandstigninger.