Cold Hawaii Indland: Søbadet

Søbadet, som blev indviet i 2022 består dels af et foreningshus med sauna, omklædning, foreningslokaler, samt en landskabelig bearbejdning af området, herunder en helårs-baderampe til bla vinterbaderne. Hele området er klimasikret og løftet til kote 2,7 for at fremtidssikre området imod vandstigninger.

CHI Soebadet 2
CHI Soebadet 4
CHI Soebadet 3
Cold Hawaii Inland: Søbadet
CHI Soebadet 5

Cold Hawaii Indland: Søbadet

Status: Udført
Program: Vandkultur, Klimasikring
Bygherre: Thisted Kommune
Størrelse: 200m2 Bygning
Økonomi: 8.200.000 DKK
Ydelse: Totalrådgivning
Totalrådgiver: Spektrum Arkitekter
Underrådgivere: Norrøn, A1 Consult, A&I
Sted: Thisted
År: 2021