Cold Hawaii Inland: Vandshelters

Cold Hawaii Inland: Vandshelters

Cold Hawaii Inland: Søbadet

Cold Hawaii Inland: Søbadet

Søbadet består dels af et foreningshus med sauna, omklædning, foreningslokaler på ca. 200m2 samt en landskabelig bearbejdning af området, herunder en helårs-baderampe til bla vinterbaderne. Hele området er klimasikret og løftet til kote 2,7 for at fremtidssikre området imod vandstigninger.


Cold Hawaii Inland: Synopal Havn

Cold Hawaii Inland: Synopal Havn

I Synopal Havn har vi projekteret og udført en kabelparkbane med udendørs- og indendørs opholdsarealer, sauna, omklædning, depoter, køkken etc. Bygningen blev indviet i 2021. Bygning ca. 400 m2. Projektet er nomineret til Mies van der Rohe Awarden 2022.