Esbjerg Strandpromenade

Strandpromenaden i Esbjerg spænder fra en siddetribune og adgangsrampe til stranden i syd til et udsigtsplateau ved det nye klubhus for sejlere og surfere i nord. Et 700 m langt trædæk flankeres af en siddeplint, der folder sig op fra dækket og er orienteret mod udsigten. Langs forløbet byder promenaden på forskellige nye oplevelses- og opholdsmuligheder på stranden og i vandet.

'Et sanseligt mesterværk, et underspillet og vellykket stykke landart’

- dommerbetænkning

Helheden danner en totalscenografi, som indfanger Vestkystens karaktertræk og bliver til et evigt foranderligt stykke landskab, en leg med havets kræfter. Strandpromenaden er et nyt element i landskabet, som tydeliggør himmel og hav med små og store karakterskift i takt med dagens ændringer og sæsonernes forskellighed. Ved at lade arkitekturen lege med vandet og vinden giver strækningen de besøgende en anderledes oplevelse af ellers kendte elementer.

En havplatform ligger som et siddemøbel på stranden ved lavvande, og bliver til en flydende ø ved højvande. Platformen rækker ud i havet og giver mulighed for at anskue stranden fra vandet.
Omringet af bølger ligger en havpool, som med sit rolige vandspejl byder på en anderledes bademulighed i Vesterhavet. Den fremstår samtidig som en skulptur, der forandrer sig i takt med tidevandet og tillader også badning ved lavvande, når havet er trukket langt tilbage.
To store træpæleklynger fungerer som rumdannende skulpturelle måleinstrumenter for ebbe og flod, saltvandets slid, vind og vejr. Ved klatrepælene kan man lege ‘jorden er giftig’ på træstubbene eller klatre til toppen af en høj pæl. Hængekøjer mellem nogle af pælene er med til at skabe en menneskelig skala og et tilhørsforhold på stranden.

esbjerg beach promenade spektrum arkitekter (31)
esbjerg strandpromenade spektrum arkitekter (16)
esbjerg beach promenade spektrum arkitekter (40)
Åbning af Strandpromenaden i Hjerting
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
esbjerg beach promenade spektrum arkitekter (33)

De skiftende vandstande vil med tiden efterlade aftegninger på pælene og fortælle om ebbe og flod.

Pælene, som associerer til bundgarnspæle bryder med deres vertikalitet de dominerende vandrette linjer ved havet og danner derved en kontrast.

Esbjerg Strandpromenade

Status: Udført
Program: Strandpark
Bygherre: Esbjerg Kommune
Størrelse: 150.000m2
Økonomi: 16.000.000 DKK
Ydelse: Delt Rådgivning
Totalrådgiver: Spektrum Arkitekter, Niras + A1 Consult
Type: Åben Konkurrence, 1. præmie
Sted: Esbjerg
År: 2011