Aqtiv Esbjerg Strand

Esbjerg Strand er i fuld udvikling. Esbjerg Kommune ønsker med den nye bydel, at sikre byens borgere bedre adgang til havet – og Esbjerg Strand bliver det nye centrum for maritime fritidsaktiviteter med lystbåde, ro- og kajakfaciliteter, badeanlæg, klubhus, havneskole, nye byrum og rekreative udflugtsmål.

Udviklingen af projektet er overordnet foregået i 3 faser.

Først blev programmet undersøgt: hvilke aktiviteter ønskes, kan og bør indgå, og hvad kræver de? Dernæst blev dispositionsforslaget tegnet med udgangspunkt i programmet. Dispositionsforslaget dannede grundlag for den videre bearbejdning frem til dette projektforslag.
I udviklingen af programmet er der både taget udgangspunkt i Idékataloget AQTIV idrætsanlæg i havnen, udviklet af Lokale- og Anlægsfonden, samt i input fra en række vandaktive interessenter -både lokale vandaktive interessenter med og uden tilknytning til det fremtidige Maritime Center, og udvalgte vandaktivitetsaktører udefra. Lokalrådene, handicaprådet, ældrerådet og borgerforeninger har også bidraget til programmet.
Brugerinddragelsesprocessen og programskrivningen er mundet ud i en samlet overordnet vision og et projekt for Aqtiv Esbjerg Strand, som værende et aktivt vandeksperimentarium, der både faciliterer erfarne vandbrugere, men samtidig inviterer nye og mange flere vandentusiaster til Esbjerg Strand.

Dele af projektet er under udførelse i øjeblikket. I en fase 2 forventes at alle de resterende dele etableres.

Aqtiv Esbjerg Strand
Plan 1til 2000 farve nye baner
default
Aqtiv Esbjerg Strand Spektrum Arkitekter Foto © Spektrum Arkitekter
Aqtiv Esbjerg Strand Spektrum Arkitekter Foto © Esbjerg Kommune15

Som pendant og som supplement til det Maritime Center etableres støttepunktet som en ny basis servicefacilitet med adgang til vandet i det nordøstlige hjørne af bassinet/ lagunen, direkte fra diget.

Støttepunktet ligger orienteret mod syd, i direkte tilknytning til de største vandarealer i Esbjerg Strand. Placeringen af det nye støttepunkt er valgt således at adgangen til vandet forbedres for rekreative gæster.

Aqtiv Esbjerg Strand

Status: Under Udførelse
Program: Vandkultur
Bygherre: Esbjerg Kommune
Støtte fra: Lokale og Anlægsfonden
Totalrådgiver: Spektrum Arkitekter
Sted: Esbjerg Strandø, Esbjerg
År: 2023
Entreprenør: Jorton
Billedekreditering: Torben Meyer, Esbjerg Kommune, Spektrum Arkitekter