Røsnæs Maritimt Aktivitetshus

Aktivitetshuset på havnen er halvøens største katalysator for vandsportsrelaterede aktiviteter. Aktivitetshuset skaber gode forhold til udfoldelse af forenings- og fritidslivet på Røsnæs og styrker derigennem lokalbefolkningens og udefrakommendes muligheder for at vælge et aktivt friluftssliv. Bygningen øger kendskabet til, hvad der lever i havet og giver besøgende en bæredygtig miljøforståelse samt aktive naturoplevelser på og tæt ved vandet.

’Beboerforeningen på Røsnæs har haft meget store ambitioner lige fra begyndelsen, og det har virket. Aktivitetshuset er i sig selv en arkitektonisk perle, som løfter Nyby Havn og området omkring havnen. Der er skabt en ny fantastisk mulighed for samvær og akti-viteter på havnen – og Røsnæs Rundt bliver en helt ny måde at opleve naturen på.’

 

– Borgmester Martin Damm, Kalundborg Kommune

RØSNÆS HAVN, også kaldet Nyby Havn, ligger centralt placeret på Røsnæs og skaber adgang til halvøen fra vandsiden. Havnens centrale maritime placering gør havnen attraktiv som destination for havkajakker og sejlbåde fra bl.a. Samsø, Kerteminde, Nekselø, Havnsø, Sejerø, Odsherred osv. Desuden er havnen et perfekt og yndet udgangspunkt for en række vandrelaterede aktiviteter på Røsnæs’ kyster. Havnen blev anlagt i fyrrene og har i dag kun 4 erhvervsfiskere tilbage. Dvs. at havnen gradvist træder ind i en ny rolle som støttepunkt og base for en række rekreative vandrelaterede aktiviteter. Det Maritime Aktivitetshus udgør en vigtig ’hjørnesten’ i forhold
til ’Røsnæs Rundt’, idet Aktivitetshuset har potentiale til at blive et attraktivt støttepunkt for livet i havnen, på vandet og derved blive et ’blåt anker’ på kystruten.

Røsnæs Maritimt Aktivitetshus
R¯snÊs Havn p R¯snÊs tÊt p Kalundborg.
Dronningen+vises+rundt+i+Aktivitetshuset+-+Rsns+Havn

Det Maritime Aktivitetshus ligger på kanten af havnen og havet. Bygningen understøtter sejlsport og det maritime liv i havnen i form af fx udspring/adgang til dybt vand, bad, lockers, omklædning, isætning af kajakker, udekøkken, kajakopbevaring, mulighed for undervisning o.l. samt strandjægernes og fiskernes aktiviteter. Således har Aktivitetshuset status som ’blåt støttepunkt’ for skoleelever, lystfiskere, havsportudøvere og andre natur- og vandinteresserede, der kan nyde gavn af et maritimt aktivitetshus.

Røsnæs Rundt Spektrum Arkitekter3
14052017172624jn05199

Navn: Røsnæs Maritimt Aktivitetshus
Type: Udført
Program: Vandkultur
Bygherre: Kalundborg Kommune
Sted: Røsnæs Havn
År: 2016
Billedekreditering: Umano, Spektrum Arkitekter, Lokale- og Anlægsfonden, Kim Grønbech, Troels Birk Kristoffersen og Frank Martin Sørensen