Røsnæs Maritimt Akivitetshus

Aktivitetshuset og kajakhotellet skaber gode forhold til udfoldelse af forenings- og fritidslivet på Røsnæs og styrker derigennem lokalbefolkningens og udefrakommendes muligheder for at vælge et aktivt friluftssliv. Bygningerne øger kendskabet til, hvad der lever i havet og giver besøgende en bæredygtig miljøforståelse samt aktive naturoplevelser på og tæt ved vandet.

’Beboerforeningen på Røsnæs har haft meget store ambitioner lige fra begyndelsen, og det har virket. Aktivitetshuset er i sig selv en arkitektonisk perle, som løfter Nyby Havn og området omkring havnen. Der er skabt en ny fantastisk mulighed for samvær og akti-viteter på havnen – og Røsnæs Rundt bliver en helt ny måde at opleve naturen på.’

– Borgmester Martin Damm, Kalundborg Kommune

Spektrum Arkitekter har udarbejdet en helhedsplan for Nyby Havn, hvori der indgår et Maritimt Aktivitetshus med udearealer mod vandet, et kajakhotel med kiosk og klublokale samt en række ’fiskerskure’ som indeholder nogle af havnens tekniske anlæg.
Aktivitetshuset opleves som et skræddersyet landskabselement, der ’forer’ havnekanten. Bygningen fremstår let, åbent og transparent, og flydende overgange mellem inde og ude styrker oplevelsen af det storslåede landskab omkring.

Nyby Havn er blevet omdannet til Røsnæs’ største katalysator for vandkulturrelaterede aktiviteter. Bygværkerne danner ramme om vandsportsaktiviteter og sociale fællesskaber på tværs af foreninger og interesser.

Røsnæs Maritimt Aktivitetshus
R¯snÊs Havn p R¯snÊs tÊt p Kalundborg.
Dronningen+vises+rundt+i+Aktivitetshuset+-+Rsns+Havn
Røsnæs Rundt Spektrum Arkitekter3
14052017172624jn05199

Livet og aktiviteterne på grænsen mellem land og vand understøttes af blandt andet et opholdsrum med thékøkken, et upvarmet projektrum, sauna, udspring/adgang til dybt vand, bad, lockers, omklædning, siddekanter, isætningsmuligheder for kajakker, udekøkken, kajakopbevaring, mulighed for undervisning, infotavler om fisk og fugle m.m. Aktivitetshuset er åben for alle.
Omdannelsen af Nyby Havn er en integreret del af den overordnede indsats ’Røsnæs Rundt’, som tegnestuen har udviklet og realiseret i samarbejde med Røsnæs Udvikling og Beboerforening.

Røsnæs Maritimt Akivitetshus

Status: Udført
Bygherre: Kalundborg Kommune
Størrelse: 200m2 Bygning
Økonomi: 10.000.000
Totalrådgiver: Spektrum Arkitekter
Underrådgivere: ISC Rådgivende Ingeniører, A1 Consult
Type: Totalrådgivning
Sted: Nyby Havn, Røsnæs
År: 2016