Røsnæs Rundt: Landmarks

Med projektet forbedres mulighederne for at dyrke friluftsliv og styrke naturoplevelserne på halvøen. Røsnæs Rundt er et projekt, der iscenesætter, formidler, tilgængeliggør og aktiverer naturen til vands og til lands på Røsnæs, med udgangspunkt i de stedbundne potentialer.

Røsnæs Rundt iscenesætter den storslåede natur, der findes på Røsnæs. Der er skabt bedre tilgængelighed til oplevelser i naturen og dermed får flere besøgende muligheden for at opleve områdets enestående herlighedsværdier på egen krop.

Projektet indrammer Røsnæs’ enestående kystlandskab og de eksisterende seværdigheder med en ny kystrute. Samtidig er der via projektet tilført halvøen række nye oplevelser: 13 nye landmarks. Heraf er der indtil videre blevet etableret et naturrum, der byder velkommen til Røsnæs, et aktivitetshus på havnen, der er blevet centrum for mange slags sejlsportsaktiviteter og fritidsaktiviteter til lands og til vands og 8 mindre landmarks.

Ruten er i alt 25 km og består af både nyetablerede trampestier såvel som allerede eksisterende stier. Kystruten er en forlængelse af Kalundborg-Røsnæs stien, der bruges flittigt af dansk vandrelaug.

Udvalgte steder på ruten markeres ved hjælp af de 13 landmarks. Landmarksene øger tilgængeligheden, iscenesætter udvalgte steder og indbyder samtidig til et stop på ruten eller udgør et besøgsmål i sig selv. Landmarksene fremstår som en slags ’redskaber’ udlagt i naturen på særlige steder, som åbner op for nye oplevelser, fortællinger og aktivitetsmuligheder i naturen.

Spektrum Arkitekter Horsedalen Røsnæs Rundt 03
Røsnæs Rundt Spektrum Arkitekter landmark Kongstrup4
Røsnæs Rundt Spektrum Arkitekter landmark Kongstrup3
Spektrum Arkitekter dvphoto.dk-røsnæsshelter

Landmarks’ene fremstår som rumlige skilte, der tilsammen og på hver deres måde fortæller om Røsnæs. På hvert landmark står der en tekst med faktuel viden/ læringstema om det pågældende sted og den særlige historie eller tematik, der knytter sig til stedet. Ved Kongstrup Klinter fortælles fx om istiden, geologien, fossiler og lertyper på landmarket. Ved Kig Ud fortælles om flora og fauna, herunder de sjældne forekomster af planter og insekter.
Udover den faktuelle viden er der indarbejdet en mere kropslig og interaktiv formidling i de enkelte landmarks: De understøtter menneskets møde med naturen og skaber en række optikker, der hjælper os med at forstå stedet og aflæse små forandringer i det evigt foranderlige landskab. Landmarks forstærker den kropslige oplevelse ved at tilføre nye sanselige dimensioner til oplevelsen af landskabet. Ved hjælp af tiltagene får vi mulighed for sove i trætoppene, mærke vinden i håret, smage havsaltet mm.

Røsnæs Rundt: Landmarks

Status: 7 ud af 11 landmarks er pt udført
Program: Landskab
Bygherre: Kalundborg Kommune og Røsnæs Udvikling & Beboerforening
Størrelse: 11 landmarks (på ca. 30m2 pr stk)
Økonomi: 1.800.000 DKK
Ydelse: Totalrådgivning
Totalrådgiver: Spektrum Arkitekter
Underrådgivere: ISC Rådgivende Ingeniører
Sted: Røsnæs
År: 2015 -
Billedekreditering: Umano, Spektrum Arkitekter, Lokale- og Anlægsfonden, Kim Grønbech, Troels Birk Kristoffersen og Frank Martin Sørensen