Hedehusene Kulturpark

Hedehusene Kulturpark er et nytænkende initiativ, hvor sammensmeltningen mellem kultur og park skaber en unik ramme om udfoldelse, refleksion og udvikling. Her flyder landskab og beplantning sammen med byens historie og kulturliv. Her skabes oplevelser, som gør indtryk og rumligheder, der indbyder til ophold og aktivitet.

Hedehusene Kulturpark ligger centralt i byen og huser allerede byens Kultur- og medborgerhus, der er hjemsted for en række forskellige foreninger og aktiviteter. Det nye for forløbe gennem parken bygger videre på dette, med nye aktiviteter og rumligheder.

Hedehusene Kulturpark skal blive det kulturelle omdrejningspunkt Hedehusene har manglet og efterspurgt. Samtidig udnyttes byparkens særlige landskabelige træk og parkens egenskab som skulpturpark til at iscenesætte og formidle historien om Danmarks råstofudvinding og industrikulturarv, - en historie der har sat markante spor i Hedehusene.

Plan 2
IMG_7683
IMG_9237
Pladedetalje

Det synliggør byens identitet og kulturarv på en anden måde end et bymuseum, og skaber nye oplevelser for besøgende i parken.

Hedehusene Kulturpark

Status: Udført
Program: Kulturpark
Bygherre: Høje Taastrup Kommune
Størrelse: 50.000m2 Park
Økonomi: 3.100.000 DKK
Ydelse: Totalrådgivning + Borgerinddragelse
Underrådgivere: Henrik Thorup
Sted: Hedehusene