Folkets Park

Forbedringen af Folkets Park skal betragtes som en videreudvikling og justering af den omdannelse, der fandt sted i 2008.

Flere og bedre opholdsmuligheder, bedre aftenbelysning, ny stiforbindelse igennem parken, renovering af terrænet og etablering af en ny bakke, et døgnåbent offentligt toilet og ikke mindst transformation af broen til et aktivitetsmøbel for både børn og voksne. Det er nogle af de fysiske forandringer, som Spektrum Arkitekter og billedkunstner Kenneth A. Balfelt, er nået frem til sammen med områdets beboere og parkens brugere.

Forbedringen af Folkets Park skal betragtes som en videreudvikling og justering af den omdannelse, der fandt sted i 2008. Vi ønsker ikke at starte fra bar bund med en ny og altomfattende parkomlægning. Vi efterstræber derimod at bygge videre på de værdier og potentialer, som parken rummer, med respekt og ydmyghed for stedets ånd.
Det er vores klare mål at parkens nuværende brugere fortsat vil føle sig velkomne, ligesom vi også håber at nye brugergrupper vil bruge parken mere. De fysiske forandringer er i høj grad udviklet med henblik på at styrke fællesskabet, trygheden og mangfoldigheden i parken og i lokalområdet.

Folkets Park Situationsplan

Folkets Park

Status: Udført
Program: Tryghedsskabende byudvikling
Bygherre: Københavns Kommune
Økonomi: 3.000.000 DKK
Totalrådgiver: Spektrum Arkitekter
Sted: København
År: 2014