Røsnæs Rundt

Projektet ’Røsnæs Rundt’ består af en række delprojekter og indrammer Røsnæs’ enestående kystlandskab og de eksisterende seværdigheder med en ny kystrute på land med 13 nye landmarks - herunder et naturrum på sydkysten og et aktivitetshus i Røsnæs Havn - samt en ny kajakrute på vandet.

Kystruten fører fra naturrummet mod vest ud til fyret på spidsen langs sydkystens stejle skrænter og fører herefter tilbage mod øst langs nordkystens stenede strande, hvor den passerer havnen og aktivitetshuset. Ruten er i alt 25 km og består af både ny-etablerede trampestier såvel som allerede eksisterende stier. Kajakruten fremviser Røsnæs’ storslåede natur fra søsiden.

Røsnæs Rundt
Vineyard røsnæs
Røsnæs Maritimt Aktivitetshus
Nyby Havn + Det Maritime Aktivitetshus

Spektrum Arkitekter har udarbejdet en helhedsplan for Nyby Havn, hvori der indgår et Maritimt Aktivitetshus med udearealer mod vandet, et kajakhotel med kiosk og klublokale samt en række ’fiskerskure’ som indeholder nogle af havnens tekniske anlæg. Nyby Havn er blevet omdannet til Røsnæs’ største katalysator for vandkulturrelaterede aktiviteter. Bygværkerne danner ramme om vandsportsaktiviteter og sociale fællesskaber på tværs af foreninger og interesser.

Røsnæs Naturrum
Naturrummet

Naturrummet på Røsnæs formidler, som en velkomstportal til Røsnæs’ enestående landskab, de mange muligheder for natur- og kulturoplevelser i området.

Roesnaes Landmarks
Landmarks

De øvrige 11 landmarks er placeret på strategiske steder langs de eksisterende stisystemer, primært langs syd- og nordkysten. Med projektet er der skabt en større tilgængelighed til den blå og den grønne natur, et større kendskab til Røsnæs generelt samt bedre forhold for udfoldelse af friluftslivet. Projektet ’Røsnæs Rundt’ retter fokus på Røsnæs, som et overflødighedshorn af landskabelige, historiske, geologiske og biologiske naturoplevelser på land og til vands. Med projektet forbedres mulighederne for at dyrke friluftsliv og styrke naturoplevelserne på halvøen.

Røsnæs Rundt

Status: Udført
Program: Landskab, Vandkultur
Bygherre: Kalundborg Kommune og Røsnæs Udvikling & Beboerforening
Økonomi: 15.200.000 DKK
Ydelse: Totalrådgivning
Totalrådgiver: Spektrum Arkitekter
Sted: Røsnæs
År: 2012-2022
Billedekreditering: Umano, Spektrum Arkitekter, Lokale- og Anlægsfonden, Kim Grønbech, Troels Birk Kristoffersen og Frank Martin Sørensen