Kunst på Kanten

Spektrum Arkitekter har for Områdefornyelsen Bavnehøj, Københavns Kommune udviklet et kombineret byrumsmøbel og kunstprojekt, der løfter og fornyer ’kanten’ mellem skolen og fortovet.

’Kanten’ fremstod oprindeligt som en kedelig betonvæg og et trådhegn som adskillelse mellem skolens fodboldbaner og fortovet. Visionen var at transformere 'kanten' til et hegn, et byrumsmøbel og et kunstværk samlet i ét greb, som opløser grænsen mellem skole og vej og inviterer indenfor.

Projektet, som har haft til formål at åbne op, skabe et attraktivt mødested og iniviterer til at hænge ud, er blevet til i tæt samarbejde med skolens elever, Områdefornyelsen og billedkunstner Astrid Marie Christiansen.
Bavnehøj er et af Københavns udsatte byrområder, der har udviklet sig negativt i forhold til resten af København. Derfor har Områdefornyelsen Bavnehøj igangsat og finansieret projektet ’Kunst på kanten’ for at skabe et lokalt mødested for de unge i kvarteret og invitere flere ind på skolen fra Johan Kellers Vej.

Kunst paa Kanten 04
Kunst paa Kanten 06
Kunst paa Kanten 01
Kunst paa Kanten 03
Kunst paa Kanten 08
Kunst paa Kanten 07

MÅLSÆTNINGER
Der er tre målsætninger som projektet forventet at indfri.
1. Vi mødes i Bavnehøj
Kunst på kanten skulle være med til at udvikle et af de fokusområder ,som områdefornyelsen arbejder med om at skabe flere lokale mødesteder og mulighederne for, at beboere og brugere kan mødes på tværs af generationer og sociale skel i kvarteret. Projektet skulle skabe et nyt mødested i Bavnehøj.
2. Kunst i byrummet
En kunsterisk bearbejdning af kanten skal skabe et byrum, der forundrer og overrasker. Det samlende greb skulle være legende og farvefuldt med respekt for kvarterets særlige kvaliteter. Projektet skulle skabe et byrum hvor kunsten åbner skolens bagside op og inviterer ind.
3. Børne og unge byliv
De primære brugere er børn og unge i alderen 10-15 år. De tidlige teenagere, som både leger og ’hænger ud’, og som er vigtige at fastholde i det lokale foreningsliv og i positive fællesskaber efter skoletid.

Kunst på Kanten

Status: Udført
Program: Byrumsmøbel, Kunst
Bygherre: Områdfornyelsen Bavnehøj Københavns Kommune
Ydelse: Inddragelse af Børn og Unge, Projektudvikling, Arkitektrådgivning
Totalrådgiver: Spektrum Arkitekter
Underrådgivere: Astrid Marie Christiansen
Sted: København
År: 2023
Billedekreditering: Spektrum Arkitekter